Fáilte chuig Comhairle Contae Chorcaí - Do Chomhairle

Faoi láthair tá os cionn 120 seirbhís le fáil ar líne.

I gcás cuid dár seirbhísí, m.sh. Iarratais ar Dheontas, iarrfar ort logáil isteach nó clárú chun an tseirbhís a úsáid. Tá sé seo riachtanach má tá íocaíochtaí nó iarratais á ndéanamh leis an gComhairle agus nuair a d’fhéadfadh go mbeadh orainn idirghníomhú leat chun seachadadh na seirbhíse a chur i gcrích.

Má raibh tu logáilte isteach chun foirm a shábháil / a chur fé bhráid na Comhairle, is féidir í a fháil sa táb 'M'Iarrataí' thuas.

Chiste Éigeandála COVID-19

Chiste Éigeandála COVID-19

Scéim Deontais Restart2

Scéim Deontais Restart2

Folúntais Poist

Folúntais Poist

Seol Go raibh maith agat!

Seol Go raibh maith agat!

Liosta Cistí agus Deontais

Liosta Cistí agus Deontais

Bóithre & Cosáin

Bóithre & Cosáin

Fíneáil Páirceála a achomharc

Fíneáil Páirceála a achomharc

Do Sheirbhísí Áitiúla

Do Sheirbhísí Áitiúla

Crainn agus Fálta Sceach

Crainn agus Fálta Sceach

Cuir Ceist

Cuir Ceist

Amharc ar Aighneachtaí

Amharc ar Aighneachtaí

Banc Buidéal Iomlán

Banc Buidéal Iomlán

Déan Aighneacht fé Chuid 8

Déan Aighneacht fé Chuid 8

Rialú Madraí

Rialú Madraí

Smaointe agus moltaí

Smaointe agus moltaí

Seirbhísí Leabharlainne

Seirbhísí Leabharlainne

Athaimsigh Chontae Chorcaí

Athaimsigh Chontae Chorcaí

Tuilleadh Seirbhísí Ar Líne

Tuilleadh Seirbhísí Ar Líne


Comhairle Contae Chorcaí Cork County Council Cork County Council