Fáilte chuig Comhairle Contae Chorcaí - Do Chomhairle

Faoi láthair tá os cionn 120 seirbhís le fáil ar líne.

I gcás cuid dár seirbhísí, m.sh. Iarratais ar Dheontas, iarrfar ort logáil isteach nó clárú chun an tseirbhís a úsáid. Tá sé seo riachtanach má tá íocaíochtaí nó iarratais á ndéanamh leis an gComhairle agus nuair a d’fhéadfadh go mbeadh orainn idirghníomhú leat chun seachadadh na seirbhíse a chur i gcrích.

Má raibh tu logáilte isteach chun foirm a shábháil / a chur fé bhráid na Comhairle, is féidir í a fháil sa táb 'M'Iarrataí' thuas.

Scéim Deontais Ealaíon

Scéim Deontais Ealaíon

Mótarcháin

Mótarcháin

From the Well Short-Story

Folúntais Poist

Sparánacht Scoile Samhraidh DLI 2022

Sparánacht Scoile Samhraidh DLI

Déan Aighneacht fé Chuid 8

Déan Aighneacht fé Chuid 8

Bóithre & Cosáin

Bóithre & Cosáin

Fíneáil Páirceála a achomharc

Fíneáil Páirceála a achomharc

Comórtas Ainm Bóthair Nua

Comórtas Ainm Bóthair Nua

Measúnú Cíosa

Measúnú Cíosa

Cuir Ceist

Cuir Ceist

Amharc ar Aighneachtaí

Amharc ar Aighneachtaí

Banc Buidéal Iomlán

Banc Buidéal Iomlán

Comhairle Daoine Scothaosta

Comhairle Daoine Scothaosta

Rialú Madraí

Rialú Madraí

Gearán faoi Fhorfheidhmiú Pleanála

Gearán faoi Fhorfheidhmiú Pleanála

Bunachar Sonraí Reiligí Iarthar Chorcaí

Bunachar Sonraí Reiligí Iarthar Chorcaí

Tuilleadh Seirbhísí Ar Líne

Tuilleadh Seirbhísí Ar Líne


Comhairle Contae Chorcaí Cork County Council Cork County Council