Fáilte chuig Comhairle Contae Chorcaí - Do Chomhairle

Faoi láthair tá os cionn 120 seirbhís le fáil ar líne.

I gcás cuid dár seirbhísí, m.sh. Iarratais ar Dheontas, iarrfar ort logáil isteach nó clárú chun an tseirbhís a úsáid. Tá sé seo riachtanach má tá íocaíochtaí nó iarratais á ndéanamh leis an gComhairle agus nuair a d’fhéadfadh go mbeadh orainn idirghníomhú leat chun seachadadh na seirbhíse a chur i gcrích.

Má raibh tu logáilte isteach chun foirm a shábháil / a chur fé bhráid na Comhairle, is féidir í a fháil sa táb 'M'Iarrataí' thuas.

Suíocháin Allamuigh

Suíocháin Allamuigh

Mótarcháin

Mótarcháin

From the Well Short-Story

Folúntais Poist

Scéim Deontas Caipitil Fiontar Sóisialta

Scéim Deontas Caipitil Fiontar Sóisialta

Do Sheirbhísí Áitiúla

Do Sheirbhísí Áitiúla

Bóithre & Cosáin

Bóithre & Cosáin

Fíneáil Páirceála a achomharc

Fíneáil Páirceála a achomharc

Crainn agus Fálta Sceach

Crainn agus Fálta Sceach

Measúnú Cíosa

Measúnú Cíosa

Cuir Ceist

Cuir Ceist

Amharc ar Aighneachtaí

Amharc ar Aighneachtaí

Banc Buidéal Iomlán

Banc Buidéal Iomlán

Comhairle Daoine Scothaosta

Comhairle Daoine Scothaosta

Rialú Madraí

Rialú Madraí

Gearán faoi Fhorfheidhmiú Pleanála

Gearán faoi Fhorfheidhmiú Pleanála

Páirceanna agus Clóis Súgartha

Páirceanna agus Clóis Súgartha

Smaointe agus moltaí

Smaointe agus moltaí

Tuilleadh Seirbhísí Ar Líne

Tuilleadh Seirbhísí Ar Líne


Comhairle Contae Chorcaí Cork County Council Cork County Council