Fáilte chuig Comhairle Contae Chorcaí - Do Chomhairle

Faoi láthair tá os cionn 120 seirbhís le fáil ar líne.

I gcás cuid dár seirbhísí, m.sh. Iarratais ar Dheontas, iarrfar ort logáil isteach nó clárú chun an tseirbhís a úsáid. Tá sé seo riachtanach má tá íocaíochtaí nó iarratais á ndéanamh leis an gComhairle agus nuair a d’fhéadfadh go mbeadh orainn idirghníomhú leat chun seachadadh na seirbhíse a chur i gcrích.

Má raibh tu logáilte isteach chun foirm a shábháil / a chur fé bhráid na Comhairle, is féidir í a fháil sa táb 'M'Iarrataí' thuas.

Leabhar Comhbhróin

Leabhar Comhbhróin

Ciste Atosaithe Gnó

Ciste Atosaithe Gnó

Ciste Feabhsúcháin Pobail 2020

Ciste Feabhsúcháin Pobail

Babhta 2 de Chiste Éigeandála Pobail Covid-19

Babhta 2 de Chiste Éigeandála Pobail Covid-19

Liosta Cistí agus Deontais

Liosta Cistí agus Deontais

Bóithre & Cosáin

Bóithre & Cosáin

Comórtas Ealaíon Samhraidh

Comórtas Ealaíon Samhraidh

Do Sheirbhísí Áitiúla

Do Sheirbhísí Áitiúla

Seol Go raibh maith agat!

Seol Go raibh maith agat!

Cuir Ceist

Cuir Ceist

Amharc ar Aighneachtaí

Amharc ar Aighneachtaí

Banc Buidéal Iomlán

Banc Buidéal Iomlán

Folúntais Poist

Folúntais Poist

Rialú Madraí

Rialú Madraí

Páirceanna agus Clóis Súgartha

Páirceanna agus Clóis Súgartha

Seirbhísí Leabharlainne

Seirbhísí Leabharlainne

Athaimsigh Chontae Chorcaí

Athaimsigh Chontae Chorcaí

Tuilleadh Seirbhísí Ar Líne

Tuilleadh Seirbhísí Ar Líne


Comhairle Contae Chorcaí Cork County Council Cork County Council